'การเคหะฯ' ออก 3 โปร ดอกเบี้ย 0% ลดราคากระหน่ำ 56 โครงการ

"การเคหะฯ" ออก 3 โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ดอกเบี้ย 0% ลดราคา 56 โครงการ บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เริ่ม 1 มค. 64 - 30 มิ.ย. 64

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติมีกำลังซื้อลดลง